Lezárult a “Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése” című kiemelt projekt

2011. október 31-ével lezárult az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer (OCCR) korszerűsítési fázisa. A cégbíróságok már az új feltételek mentén működtetett és üzemeltett eszközök segítségével dolgozhatnak. A korszerűsítések eredményeképpen a cégbíróságok informatikai rendszere üzembiztosabbá vált, az adatvagyon megőrzésének kérdései rendeződtek. A cégbíróságok mostantól munkájukban a korábbi évekhez képest nagyobb informatikai támogatást és segítséget kapnak, ezáltal az eljárások is gyorsabbá válnak. A projektről Fekete Gábor e-gazdaságért felelős helyettes államtitkárt és Dr. Matheidesz Ilonát, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetőjét kérdeztük.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
    A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium jogelődje, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2007-ben közösen kezdte meg egy olyan projektjavaslat kidolgozását, amelynek célja a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolási eljárásról szóló cégtörvényben (2006. évi V.) szabályozott cégeljárást érintően az elektronikus ügyviteli fejlesztés megvalósítása, bevezetése volt. A fejlesztéseket a kormány támogatásáról biztosította, és azt a kiemelt projektek közé emelte.
    Több szakmai egyeztetést követően a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a részletesen kidolgozott projektet 2009 márciusában alkalmasnak találta arra, hogy 800 millió 379 ezer forint összegben támogassa.
    A projekt intézményi, szervezeti, személyi majd pedig pénzügyi hátterének megteremtését követően megkezdődhetett a projekt szakmai tartalmának érdemi megvalósítása. A szakmai munka három alprojektben folyt, kettő KIM, egy pedig OITH-s vezetés mellett:
  1. Az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer (OCCR) továbbfejlesztése, korszerűsítése - KIM
  2. A beszámoló benyújtás új eljárási rendjének kidolgozása, a kormányzati központi alkalmazásokkal történő összekapcsolása (például ügyfélkapu, e-fizetés) - KIM
  3. E-bíróság: másodfokú ügyek esetében az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése, állampolgárok közvetlen ügyintézési és informálódási lehetőségének biztosítása érdekében a CégInfo portál kialakítása, valamint a cégeljárással kapcsolatos céginformációkhoz való hozzáférést biztosító telefonos információkat szolgáltató cégbírósági Call Center létrehozása. - OIT Hivatala

Az OCCR továbbfejlesztése, korszerűsítése

    Az OCCR rendszer korszerűsítése alapvetően három fázisból állt. Első lépésként a cégbíróságok informatikai hátterének megerősítésére került sor, amely biztosítani tudta a további fejlesztések műszaki és technológiai bázisát: a cégbíróságokon működő, sokszor elavult szerverek és azok kiegészítőinek jelentős részét lecserélték.
    A korszerű hardverkörnyezet magával hozta a jelenlegi alaprendszerek, alapszoftverek korszerűsítésének igényét is, ami a konszolidáció második fázisát jelentette.
    A rendszerkorszerűsítés harmadik alappillére az új hardverkörnyezethez illesztett új alapszoftvereken futó alkalmazások, felhasználói szoftverek illesztése, az adatoknak új hardverkörnyezetbe történő migrálása volt.
    Az OCCR korszerűsítési fázisa 2011. október 31-ével zárult le. A cégbíróságok már az új feltételek mentén működtetett és üzemeltett eszközök segítségével dolgozhatnak. A korszerűsítések eredményeképpen a cégbíróságok informatikai rendszere üzembiztosabbá vált, az adatvagyon megőrzésének kérdései rendeződtek. A cégbíróságok mostantól munkájukban a korábbi évekhez képest nagyobb informatikai támogatást és segítséget kapnak, ezáltal az eljárások is gyorsabbá válnak.

A beszámoló benyújtás új eljárási rendjének kidolgozása, összekapcsolása

    Ma az Elektronikus Beszámoló Rendszer a Cégtörvényben foglalt jogszabályi előírásoknak megfelelően képes fogadni, tárolni és megjeleníteni az elektronikusan beküldött cégmérleget, eredmény kimutatást és egyéb dokumentumokat. A 24 órás ügyeleti szolgáltatás garanciát jelent a szolgáltatás folyamatos elérésére. A helyesen kitöltött beszámoló perceken belül felkerül a tárca által üzemeltetett honlapra, és ott térítésmentesen megtekinthető.
    A rendszer 2009. április 30-án indult, azóta folyamatosan javulnak a beküldés feltételei, amit a minisztérium fejlesztései egyre „ügyfélbarátabbá” tesznek. Ilyen fejlesztések voltak többek között az elektronikus számlaküldés bevezetése, melyet a közigazgatásban először alkalmaznak, valamint az intelligens űrlapok használati lehetőségének biztosítása.
    A rendszer 2009-es indulása óta 1 119 327 darab elektronikus beszámolót fogadott be. A beküldők 89,25 százalékát a bevallásoknak informatikailag helyesen töltötték ki, a szolgáltatás elfogadottsága pedig évről évre növekszik.
    A beküldők egyre jobban kedvelik az intelligens űrlapokat is, melyeket tavaly vezetett be a KIM, a beküldők munkájának megkönnyítése, egyszerűsítése céljából. Az intelligens űrlapok alkalmazásával a beküldő bizonyos lehet benne, hogy amennyiben a számítógépén hibátlanul lefutott az űrlap kitöltés utáni ellenőrzése és a beküldés során informatikai hibát nem vét, a beszámoló beküldést követően meg fog jelenni. 2010-ben a beküldött űrlapok 53 százaléka, míg 2011-ben az eddig beküldött beszámolók több mint 55 százaléka készült az említett eljárás alkalmazásával.
    A KIM által üzemeltetett rendszer elektronikus közszolgáltatást végez, folyamatosan üzemel a nap 24 órájában, működésének ideje alatt szinte kihagyhatatlan szereplőjévé vált a magyarországi közigazgatásnak. A szolgáltatást több hivatalos szervezet is használja, valamint az összegyűjtött és különböző szempontok szerint feldolgozott, vagy feldolgozható adatbázis használatára is jelentős igény van. A rendszer publikus adatbázisa ismert a közbeszerzés szereplői előtt is. Egyre több az olyan közbeszerzési eljárás, ahol a pályázó cégre vonatkozó mérleget nem kell beadni, ha az szerepel az E-beszámoló Rendszer aktuális éves adatbázisában.
    Az elektronikus mérlegbenyújtással és az elektronikus számlázás bevezetésével az állam és a gazdálkodó szervezetek évente mintegy 150 millió forintot takarítanak meg. Nem kell papírra kinyomtatni és elpostázni a beszámolókat, nincs szükség a nyomtatás során eddig felhasznált nagy mennyiségű festékanyagra. Megszűnt az évenként mintegy 60 tonna papír szállításával, hosszú távú tárolásával kapcsolatos, minisztériumot terhelő tevékenység is.
    Szintén megszűnt a papíron beküldött, vagy szkennelt beszámolók befogadása utáni, külső céggel kötött szerződéses tevékenység, a beszámolók kézi feldolgozása. Ma az intelligens űrlapok adatai automatikusan feldolgozásra kerülnek, így nemcsak a publikálás valósul meg, hanem az adatok szinte teljes egészében feldolgozhatóvá válnak további felhasználásra.
    Az adatbázis már 2009-ben több mint 250 000 cég és vállalkozás éves beszámolóját tartalmazta, és szolgáltatta a weben díjmentesen. A rendszer elektronikusan kapcsolódik az Ügyfélkapu rendszerhez, a NAV rendszeréhez, illetve a KIM Pénzügyi rendszeréhez.
    2010 januárjától a céges beszámolók már intelligens nyomtatványokon is beadhatók, ami nagymértékben megkönnyíti a cégek életét, mivel a nyomtatványt a hatályos számviteli törvény alapján lehet csak kitölteni és a beérkezett adatokat a rendszer rögtön fel is dolgozza.
    A fejlesztések során az eddig külön és különféle adatbázisokban (MySQL, SQL) tárolt 2001-től működő Mérleg Információs Rendszer (MIR) adatai is konszolidálásra és migrálásra kerültek az Elektronikus Beszámoló Rendszerbe. Ez az első olyan kormányzati rendszer, amely elektronikus számlákat küld a közzétételi díjakról, éves szinten mintegy 400 000 darabot.

E-bíróság

    A cégbírósági ügyek intézése az elmúlt években - az eljárások elektronizálása miatt - jelentősen megváltozott, felgyorsult. A korábbinál jóval rövidebb idő alatt lehetett új céget bejegyeztetni, és egyre nagyobb teret nyernek az elektronikus megoldások más területeken is.
    Az E-bíróság alprojekt végrehajtásának eredményeként a cégbíróságok elektronikus cégbejegyzési és változásbejegyzési tevékenységének továbbfejlesztése, rendszer-változtatások, ehhez kapcsolódóan az informatikai háttér megteremtése, valamint a hiteles adatvagyon szakszerű kezelése, megőrzése valósult meg.
    A fejlesztés ezen kívül magában foglalja a cégbírósági rendszer bekapcsolását a különböző bírósági szintekre. A 2011. április 1-jétől működő rendszer a táblabíróságok és a Legfelsőbb Bíróság munkáját is gyorsítja, hiszen lehetővé teszi a másodfokra és a felülvizsgálatra kerülő ügyeknél az elektronikus ügykezelést. A cégbíróságok és az ítélőtáblák helyzete, mindennapi működése tehát könnyebbé, gördülékenyebbé vált.
    A fejlesztés részét képezte továbbá egy egységes, interaktív Céginformációs Portál megvalósítása, amely az ügyfelek számára tartalmazza a cégbírósági ügyintézéshez kapcsolódó közérdekű adatokat, illetve betekintést biztosít – az Ügyfélkapun történő azonosítást követően – a cégbírósági e-aktákba. A Céginformációs Portál, amely idővel egyre több bírósági információhoz való hozzáférést tesz majd lehetővé, mindenki számára elérhető. A megyei bíróságoknak is lehetőségük van arra, hogy igény szerint vonatkozó tartalmaikat a portálon megjelenítsék, így bővítve az ügyfelek részére adható tájékoztatást.
    Az alprojekt része az ügyintézés elősegítésére létrehozott telefonos Call Center, amit az OIT Hivatala működtet központilag. A cégalapításról vagy mérlegbeszámolókról érdeklődő ügyfeleket a Call Center munkatársai tájékoztatják, és szükség esetén átirányítják az ügyben illetékes bírósághoz.
    A projekt megvalósításakor kiemelt célok – így a Cégtörvény által támasztott követelmények teljesítése, a cégbírósági eljárások esetében az ügyintézési határidők folyamatos betartása, valamint az átlagos ügyintézés idejének felgyorsítása, mindehhez pedig a biztonságos non-stop üzemeltetés – kivétel nélkül megvalósultak.