Vodafone értékesítési partner pályázat

2015. szeptember 11. péntek, 13:11 • www.palyazatihirek.eu
A Vodafone Magyarország pályázatot hirdet kis-, és középvállalati viszonteladói hálózatához történő csatlakozásra. Olyan potenciális partnerek jelentkezését várja, akik képesek biztosítani leendő és meglévő ügyfeleinek a páratlan ügyfélélményt és a minőségi ügyfélkiszolgálást. A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 54 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 444 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
   
A Vodafone Magyarország Zrt. (továbbiakban Vodafone) Vállalati szolgáltatások üzletága országos pályázatot hirdet üzleti termékeinek és szolgáltatásainak viszonteladói konstrukcióban történő értékesítésére.

A nyertes pályázó(k)nak munkáltatói jogviszonyban lévő értékesítői hálózattal kell biztosítania az elvárt teljesítést. Megbízási szerződésen keresztül nem lehetséges a szolgáltatás biztosítása.

Pályázók köre

A lehetséges pályázók meglévő értékesítési hálózatok vagy olyan értékesítéssel foglalkozó vállalkozások, melyek minimum 3-5 éves sikeres értékesítési tapasztalattal rendelkeznek.
A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon működő társaságnak kell lennie. Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozások is pályázhatnak.

Pályázás folyamata

A pályázás a partners.vodafone.com (www. nélküli) weboldalon közzétett kiírásnak megfelelően történik. A pályázati kiírás feltételeit Vodafone bármikor módosíthatja.

Pályázat tartalmi elemei

 • A vállalkozás részletes bemutatása 4-5 oldalban (fő tevékenységi köre, általános működési rendszere, szervezeti felépítése, elért eredményei, üzleti stratégiája, pénzügyi mutatóinak részletezése).

 • Tulajdonosok más vállalkozásainak illetve kapcsolt vállalkozások bemutatása. Tulajdoni hányadok, szavazati jog, tőke mértékének részletezése. Más vállalkozások gazdálkodási adatainak bemutatása.

 • Rendelkezésre álló eszközök, irodák és egyéb tárgyi erőforrások részletezése.

 • 1-3 éves részletes üzleti terv, mely külön részletezi az első év akcióterveit.

 • Meglévő ügyfélbázis és kapcsolati potenciál bemutatása, illetve ügyfélszerzési stratégia részletezése (lehetséges piacok és ügyfelek).

 • A foglalkoztatott kollégák munkaköre és tevékenységének bemutatása (egyszerűsített szervezeti ábrával).

 • Részletes terv az értékesítők motiválására és szakmai vezetésükre vonatkoztatva.

 • Pályázott földrajzi régió, megye, település megnevezése ahol Pályázó működni szeretne.

 • Referenciák megadása

 • Eredeti, 30 napnál nem régebbi cégkivonat benyújtása

 • Eredeti aláírási címpéldány

 • Utolsó lezárt év beszámolója, mérleg és eredmény kimutatás

 • Főkönyvi kivonat az utolsó negyedévre

 • 30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás és NAV folyószámla kivonat

 • Vezető tisztségviselő 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa

Pályázat elbírálásának menete

A benyújtott pályázatok elbírálási ideje a beérkezéstől számított 4-6 hét. A pályázat kimeneteléről, illetve a pályázat folyamatának további lépéseiről, minden pályázó e-mail-ben kap értesítést. A pályázat eredményét illetően fellebbezésnek, jogorvoslatnak helye nincs.

Az eljárás módja

Jelen dokumentáció nem minősül közbeszerzési eljárásnak, ezért nem vonatkoznak rá a magyar jog közbeszerzési eljárásokat szabályozó rendelkezései. Ez a dokumentáció a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó magánokirat. A Pályázó anyagának benyújtásával kötelezően tudomásul veszi és elfogadja a jelen ajánlatkérésre és későbbi előkészítő és szerződéses tárgyalásokra, illetve a létrejövő szerződéses kapcsolatra vonatkozóan mind a magyar jog hatályát, mind pedig a magyar joghatóságot. A jelen pályázat benyújtásából megszerzett információk és adatok kizárólag csak a pályázat során és annak céljaira használhatóak fel, minden ettől eltérő felhasználás jogszerűtlennek és rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősül.

A pályázattal kapcsolatos kérdések
Vodafone a Pályázattevők által tett észrevételeire, kérdésre adott válaszát a Pályázattevő részére írásban megküldi 72 órán belül. A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket írásban tehetik fel, azuzletiiroda.hu@vodafone.com email címre elküldve.

Vodafone joga a pályázatok elfogadására vagy elutasítására
Vodafone fenntartja annak jogát, hogy bármelyik pályázatot elfogadja, vagy elutasítsa, illetve leállítsa a pályáztatási folyamatot és elutasítsa az összes Pályázattevőt a szerződés odaítélése előtt bármikor anélkül, hogy kötelezettsége keletkezne az érintett Pályázóval szemben. Vodafone elutasítja azokat a pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, azaz nem a pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal készülnek el.

Pályázat bírálat szempontjai

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a következő részt! Csak hiánytalan pályázatot tudunk elfogadni!

 • A beérkező pályázatok elbírálásához a tartalmi elemek hiánytalan megadása szükséges.

 • Amennyiben a pályázatban benyújtott dokumentációban szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, a pályázó kizárásra kerül.

Pályázat benyújtása

A pályázatot írásban és elektronikus úton egyaránt kérjük eljuttatni részünkre. 
Elektronikus úton: uzletiiroda.hu@vodafone.com címre kérjük elküldeni 
Postai úton: Vodafone Hungary, EBU SOHO&SME Sales Coordination részére 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. A borítékra írják rá ÚJ PARTNER PÁLYÁZAT.

Benyújtás után a pályázat nem vonható vissza, illetve Vodafone számára kedvezőtlen irányba nem módosítható. A nyertes pályázó kizárólag a megpályázott földrajzi területen, településen belül nyer illetékességet és kizárólagosságot nem élvez.
Vodafone a szerződéskötés feltételeként követelhet bankgaranciát és/vagy óvadékot biztosítékként.