Új Széchenyi Terv vállalati informatikai programok - aktuális státusz, optimális folytatás - II. rész

Infotér elemzés - II. rész

2012. december 18. kedd, 19:16 infoter.eu • vállalati informatika, Új Széchenyi terv,
Előző témával foglalkozó elemzésünkben bemutattuk a jelenleg elérhető vállalati informatikai fejlesztéseket támogató pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatokat és lehetőségeket. Következő cikkünkben a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 3.4.1 Vállalati SaaS pályázatot vetjük górcső alá.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Előző pályázat(ok) tapasztalatai

A GOP 3.4.1 Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása konstrukció először 2009-ben jelent meg, az akkori kiírás eredményeit és a nyertes projektekkel, pályázókkal kapcsolatos információkat és a közreműködő szervezeti (MAG Zrt.) véleményeket ismertettük, összefoglaltuk: http://infoter.eu/cikk/gop_vallalati_saas_kozpont_palyazati_projektek_1_resz_infoter_elemzes_interjuval_ http://infoter.eu/cikk/gop_vallalati_saas_kozpont_palyazati_projektek_2_resz_infoter_elemzes

A GOP 3.4.1 első kiírás sikeresnek volt tekinthető, a pályázat 2011-ben folytatódott is jelek szerint a korábbi kiíráshoz képest kisebb eredményességgel, hiszen tavaly ősszel a beérkezett 11 projekt közül mindössze 4 pályázatot találtak támogatásra érdemesnek a döntéshozók:

Legutóbbi GOP 3.4.1 (2011) nyertesek:

Cégnév

Elnyert támogatás (Ft)

Támogatás mértéke

Projekt elnevezés

BCSS Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.

39 729 794

40%

SkyPort, a BCSS Kft. SaaS típusú szolgáltatásának fejlesztése KKV-k számára

DSS Consulting Informatikai és Tanácsadó Kft.

120 580 000

40%

Patikai SaaS szolgáltatás fejlesztése és szolgáltató központ létrehozása a DSS Kft.-nél

EQNet Infokommunikációs Zrt.

122 412 318

40%

Licenc SaaS szolgáltatás kialakítása az EQNet-nél

Project Control Expert Tanácsadó Kft.

49 949 694

40%

SaaS központ létrehozása a vállalkozások fejlesztése érdekében

Összesen

332 716 806

 

 


A 4 pályázó által elnyert támogatás összeg mindössze 33,27%-a a pályázatra rendelkezésre állított eredeti keretnek (1 milliárd Ft), ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a 2011-s GOP 3.4.1 kiírás nem volt sikeres. A projektek megvalósítása jelenleg zajlik.

A korábbi SaaS-es pályázat népszerűségétől való elmaradás az alábbiakra vezethető vissza elsősorban:

  • más, hasonló célokat szolgáló pályázatok (különösen a GOP 1.3.1-KMOP 1.4.1 Vállalati innováció támogatása konstrukció) kedvezőbb feltételei (pl. elérhető támogatás mértékben): ez arra vezethető vissza, hogy nehéz lehatárolni egy IT innovációs és egy IT szolgáltatóközpont létesítési projekt tevékenységeit, ezért több informatikai cég cloud témában inkább csak a szolgáltatás kifejlesztési szintig ment el.
  • gazdasági válság tünetek: a potenciális pályázó hazai infokommunikációs vállalatok nem tudták vállalni a kedvezőtlen gazdasági környezetben új, innovatív, de a célcsoport (kkv-k) miatt üzletileg eléggé kockázatos projektek önerejének megfinanszírozását.
  • szélesebb piaci kínálat egyes megoldásoknál: lásd pl. üzleti CRM alkalmazások akár a hazai, akár a külföldi cloud szolgáltatóknál már most is nagy számban elérhetők, akár ingyenesen is.
  • nem elégséges keresleti oldal: a kkv szektor, illetve a vállalkozások vezetőinek alacsony affinitása a korszerű IT megoldások, így a felhőalapú technológiák iránt, a témáról lásd korábbi elemzésünket http://infoter.eu/cikk/kkv_vezetok_es_az_informatika.

Véleményünk szerint fentiek egy jól megtervezett, újraszabott pályázati tartalommal és feltételekkel, illetve kapcsolódó intézkedések (pl. erőteljesebb kommunikációs tevékenység) meghozatalával kiküszöbölhetők.

Új GOP 3.4.1 SaaS pályázat szükségessége

A GOP érvényes 2011-2013-as akcióterv szerinti 3.4.1 konstrukció keret 1 milliárd Ft. Így a fennmaradó összegre (legalább 668 millió Ft-ra) lehetőség volna újabb pályázatot elindítani.
Az új GOP 3.4.1 kiírás megjelentetés viszont késik, illetve előfordulhat, hogy nem kerül meghirdetésre, amely véleményünk szerint jelen időszakban, amikor veszélybe kerül az uniós források felhasználásának minél magasabb arányú teljesítése (értsd el kellene kerülni, hogy elvesszenek Magyarország számára EU-s strukturális és kohéziós pénzek) minden előremutató pályázatot folytatni lenne szükséges. A vállalati felhőalapú informatikai szolgáltatások és alkalmazások piaca minden mértékadó elemzőcég szerint a következő években további bővülést fog elérni, ezáltal a hazai gazdaság- és szakpolitikának is priorizálnia kellene a területet, az ebben működő hazai vállalkozásokat.

Amennyiben újból meghirdetésre kerülhet a GOP 3.4.1 konstrukció az alábbi főbb módosítási javaslatokat tartanánk szükségesnek megtenni a minél sikeresebb pályáztatáshoz. 

  • támogatás maximális mértékének visszaemelése legalább 50%-ra: ezzel enyhíthető a finanszírozási kockázat.

  • a támogatási összeg alsó határának csökkentése legalább 20 millió Ft-ra: (2011-ben 30 millió Ft volt a legkisebb igényelhető összeg, amely minimum 75 millió Ft-os projekt összköltséget feltételezett): így a kisebb, réspiaci megoldásokat szolgáltatni kívánó IT cégek is eséllyel indulhatnának.

  • ágazati fókusz beemelése az értékelési szempontrendszerbe: egyes nemzetgazdaságilag fontos szektorok pl. mezőgazdaság, turisztika, autóipar kiemelése a pályázók által megcélzott SaaS ügyfélkör kapcsán, így a szolgáltatásportfolió jobban lesz optimalizálható.

  • <>pnemzetközi terjeszkedést célzó projektek / pályázók preferálása (pl. többnyelvű kkv-s SaaS szolgáltatások megvalósításának előnyben részesítésével): különösen a földrajzi, üzleti és kulturális közelség miatt a Kárpát Medencei viszonylat lehet fontos és érdekes a hazai SaaS-es cégeknek.
  •  

  • a rendelkezésre álló forráskeret növelése: a GOP 3. prioritásban véleményünk szerint lehet elérhető / felszabaduló forrás (a prioritás forrásainak aktuális kötelezettségvállalási aránya az nfu.hu adatai szerint 50,9%), az itt található konstrukciók (főleg a szélessáv és logisztikai pályázatok) eredményessége még bizonytalan.

További intézkedési szükséglet (a GOP 3.4.1 konstrukción kívül, de azzal összhangban, illetve javasoltan ahhoz is kapcsolódóan) az SaaS témát érintően a már általunk többször jelzett és javasolt kkv (vezetők, tulajdonosok) motivációs és képzési program és motivációs kampány elindítása (amelynek finanszírozása akár TÁMOP-ból, akár GOP-ból is lehetséges véleményünk szerint) annak érdekében hogy a hazai cégek megismerhessék (mások mellett) a cloud-os üzleti megoldásokat, azok előnyeit. 

Kövesdi Zoltán
Kapcsolódó dosszié: Infotér elemzések