Pályázati felhívás web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítására és összeköttetésére

2012. július 18. szerda, 11:23 NFÜ • NFÜ, EKOP 1.2.17, Agrárstatisztikai Információs Rendszer megújítása
Az Új Széchenyi Terv kertén belül meghirdetésre került a "A Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése" című, EKOP-1.2.17 kódszámú felhívás dokumentációja. A projekt fő célja az Agrárstatisztikai Információs Rendszer megújítása és egységes, WEB alapú informatikai hátterének kialakítása, a papír alapú kérdőíveken bonyolított adatgyűjtések elektronizálása az adatszolgáltatói terhek csökkentése. A pályázat benyújtásának határideje 2012. augusztus 11.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
A projekt fő célkitűzései:
  • A széttagolt ASIR részadatbázisok és a PÁIR adatbázis konszolidációja, egységes adatbázis-környezet és struktúra/séma kerül létrehozásával, egységes törzsadat-kezelési funkcióval. Egy automatikus és folyamatos adatátadást biztosító webes interfész, továbbá egy automatikus és folyamatos adatátadást biztosító webes interfész kialakítása.
  • A projekt részeként mezőgazdasági termelők igényein alapuló ASIR/PÁIR rendszereket érintő tartalomfejlesztés, beleértve az ASIR/PÁIR irányú adatigények feltárását egy a mezőgazdasági termelői kört érintő reprezentatív kérdőíves felmérés keretében.
  • Az alkalmazásrendszer működtetéséhez szükséges, magas rendelkezésre állású, jól skálázható, megbízható és biztonságos informatikai eszközrendszer és a kapcsolódó szolgáltatások  kialakítása, a szükséges beszerzések lebonyolításával együtt. (A beszerzendő eszközpark fő elemei a központi kiszolgálók, a nagy kapacitású adattárolók, az archiváló egységek, az eszközök működtetéséhez szükséges alap szoftver licenszek, valamint a kapcsolódó hálózati infrastruktúra elemei.)
  • A projekt keretében megtörténik az ASIR és PÁIR adatkörök adatfeldolgozását és elemzését biztosító munkaállomások és hordozható számítógépek, valamint statisztikai elemző szoftverek szükség szerinti beszerzése, valamint a felhasználói kör oktatása projekt során kialakított rendszerek használatára.
  • A projekt során kialakított rendszer által támogatott, előzetes ügyfél-azonosítást szükségessé tevő közigazgatási elektronikus szolgáltatások esetében a szolgáltatások a kormányzati portálokon történő belépéssel, az ott végzett viszontazonosítás után igénybe vehetők.

Rendelkezésre álló forrás

A  rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 500 000 000 forint, meylyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap, (az ESZA típusú tevékenységre pl. képzések lebonyolítására, átjárhatóságot biztosít legfeljebb a projekt elszámolható költségeinek 5 %-áig) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Kapcsolódó fájl: Részletes pályázati felhívás és útmutató (350.3505859375 KB)