Megjelent a közigazgatási tevékenységek költségalapú meghatározása érdekében kiírt felhívás

2012. június 28. csütörtök, 08:15 • NFÜNFÜ, ÁROP,
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Közigazgatási tevékenységek költségalapú meghatározása” című, ÁROP-1.2.19 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. A rendelkezésre álló keretösszeg 300 millió forint. A projektjavaslat benyújtására 2012. június 27. és 2012. július 27. között van lehetőség. A pályázat alapvető célja, hogy egységes és hiánypótló nyilvántartás jöjjön létre, amely ágazatonként részletesen tartalmazza a díjfizetési kötelezettséggel járó eljárásokat egységesen meghatározott adataival egyetemben.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
Részletes célok és eredmények
  • Olyan egységes és hiánypótló nyilvántartás létrehozása történik meg, amely ágazatonként részletesen tartalmazza a díjfizetési kötelezettséggel járó eljárásokat egységesen meghatározott adataival egyetemben.
  • 2 db részletes és egységes módszertan kerül kidolgozásra az eljárások költségeinek mérésére. A pilot projekt tapasztalatai alapján elmondható, hogy két oldalról megközelítve kell felmérni a költségvonzatokat: felülről-lefelé (konkrét költségvetési adatokból kiindulva) illetve alulról-felfelé (eljárási tevékenységekre fordított erőforrások mérésével).
  • A meghatározott eljárási körben és díjfizetési típusoknál megtörténik 100 db kiválasztott eljárás vonatkozásában a költségalapú mérés(ek) elvégzése.
  • Kialakításra kerül a megfelelő szakmai tudásbázis a módszertan értelmezése (és webes felületen legalább a közigazgatás számára nyilvánossá tétele), valamint a felmérések elvégzése érdekében, a kiválasztott 50 fő tisztviselő képzése is megtörténik.
  • A projekt hozzájárulhat a módszertanok és mérések kapcsán a jelenlegi rendszer olyan jellegű átalakításhoz, amelynek révén a rendszer egységesebben és átláthatóbb módon működik. Mindez a felmért eljárások összehasonlításán, illetve az egyes hasonló eljárási elemek költségvonzatának feltérképezésén keresztül valósítható meg. Így megszületik annak lehetősége, hogy a jövőben a díjköteles közigazgatási eljárások díjtételeit ezen feltételek alapján határozzák meg.
  • Az igazgatási szolgáltatási díjak felülvizsgálata, valamint a kidolgozott módszertan alapján lehetővé válik annak megalapozott eldöntése, hogy az adott eljárásért fizetett költség igazgatási szolgáltatási díj, vagy eljárási illeték formájában kerüljön a jövőben megállapításra.
Rendelkezésre álló forrás

A támogatási konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
legfeljebb 300 000 000 forint. Jelen projektjavaslati kiírás forrását az Európai Szociális Alap (az ERFA típusú tevékenységre pl. eszközök beszerzése, átjárhatóságot biztosít legfeljebb a projekt elszámolható költségeinek 10%-áig) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.

Kapcsolódó dokumentumtár
Kapcsolódó dosszié: EKOP és ÁROP pályázatok