Kiemelt projekt az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálata érdekében

2012. február 27. hétfő, 21:56 • NFÜNFÜ, elektronikus ügyintézés, ÁROP-1.2.10, ÁROP
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálata” című, ÁROP-1.2.10 kódszámú kiemelt program tervezési dokumentációja. Rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió Ft. A projektjavaslat benyújtására 2012. február 24. és 2012. március 25. között van lehetőség. A projekt célja, hogy a keretszabályozásból kiindulva megvalósítási szintig megteremtse a közigazgatást érintő elektronikus ügyintézés új szabályozási hátterét.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
A projekt célja, hogy a keretszabályozásból kiindulva megvalósítási szintig megteremtse a
közigazgatást érintő elektronikus ügyintézés olyan új szabályozási hátterét, amelyre támaszkodva gyorsan megjelenhetnek az innovatív megoldások, megoldva hosszú évek óta görgetett problémákat, így például a hatékony ügyintézéshez szükséges adatok összevonhatóságát, vagy a telefonos ügyintézési lehetőségek alkalmazhatóságát.

Részletes célok és módszerek

A Ket. átfogó módosításához kapcsolódva a gyakorlati igényeknek megfelelően kiegészülnek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályok. Elkészülnek a törvényben nevesített szabályozott ügyintézési szolgáltatások tényleges kialakításához szükséges részletes követelményeket tartalmazó útmutatók, valamint a törvényre, illetve a végrehajtási rendeletekre az utólagos hatásvizsgálatokat az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet szerint. A hatásvizsgálatok eredménye alapján javaslat készül a szabályozás szükség szerinti kiegészítésére illetve módosítására.

A projektben a következő eredmények születnek:

a) útmutató készül a végrehajtási rendeletekhez legalább az alábbi területeken:
· az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
· az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,
· az ügyfél adataiban bekövetkező változás átvezetése,
· összerendelési nyilvántartás vezetése,
· azonosítási szolgáltatás,
· kézbesítési szolgáltatás,
· nyilatkozattételi jogosultsággal kapcsolatos elektronikus igazolás szolgáltatása,
· elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,
· papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,
· elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése,
· elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése,
· biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás,
· iratérvényességi nyilvántartás vezetése,
· elektronikus tájékoztatási szolgáltatás,
· elektronikus formában tett nyilatkozat személyhez rendelése
b) Hatásvizsgálat (tanulmány), ami kiterjed
· utólagos hatásvizsgálatra a törvény elfogadott szövege alapján,
· utólagos hatásvizsgálatra a végrehajtási rendeletek elfogadott szövege alapján
· előzetes hatásvizsgálatra a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
javasolt kialakítására
c) A hatásvizsgálat eredménye alapján javaslat kidolgozása
· további, a törvényben még nem említett szabályozott szolgáltatásokra, illetve
· a szabályozás szükség szerinti korrekciójára.
d) Az érintett jogszabályok végrehajtásában közreműködő szervezetek által jelölt munkatársak képzése a jogalkalmazást és az egységes jogértelmezés kialakulását elősegítendő.

Kapcsolódó anyagok

Felhívás és dokumentáció
Kapcsolódó dosszié: EKOP és ÁROP pályázatok