Kibővültek a bíróságokon elektronikusan intézhető lehetőségek

2015. július 2. csütörtök, 07:24 • www.orientpress.hu
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény Hetedik részének módosított szabályai – a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó pereken túlmenően - valamennyi polgári peres ügyben július elsejétől lehetővé teszik, hogy a fél vagy képviselője – a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot és ezek mellékletét választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A büntetőeljárásról szóló 1998.évi XIX. törvény 2015. július 1-jétől hatályos 69/D. §-a lehetőséget teremt a terhelt védőjének, hogy az összbüntetésbe foglalás (Be. 574. §) és az utólagos összbüntetésbe foglalás (Be.575.§.) iránti indítványát, valamint ezen indítványok visszavonását a bíróság e célra biztosított elektronikus rendszerén keresztül is benyújthassa.

Az elektronikus kommunikáció igénybevételéhez szükséges alapvető információk és az elektronikus kommunikáció használatához szükséges űrlapok elérhetők a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal oldalon. 

Az Országos Bírósági Hivatal az elektronikus kommunikáció kiterjesztésére vonatkozó törvények hatályba lépésére tekintettel elérhetővé tette a kiterjesztett elektronikus kommunikáció igénybevételéhez szükséges űrlapokat és ügyleírásokat.

Az elektronikus ügyintézés alkalmazása a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál történő regisztrációt követően az Ügyfélkapu (https://magyarorszag.hu/) igénybevételével lehetséges.