Innováció az aktív és egészséges időskorért

2012. március 4. vasárnap, 13:58 • EU BizottságEU Bizottság, aktív és egészséges időskor
Az Európai Bizottság jóváhagyta az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs partnerség négyéves cselekvési tervet. Az európai innovációs partnerségek új megközelítést alkalmaznak a kutatás-fejlesztés-innováció teljes láncának megerősítésére, és az innovatív megoldások elterjedésének felgyorsítása érdekében határokon és ágazatokon átívelő együttműködésre ösztönzik a köz- és magánszféra érdekelt feleit. Valamennyi fenti EIP esetében meghatározásra került egy 2020-ig megvalósítandó, ambiciózus célkitűzés, ugyanakkor az első eredmények már 1–3 éven belül várhatók. A mai bejelentésre közvetlenül az Európai Tanács azon ülését megelőzően került sor, amely a várakozások szerint ismét megerősíti a kutatás és fejlesztés központi szerepét az európai gazdaság helyreállításában.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Innovatívnak kell lennünk ahhoz, hogy Európát visszasegítsük a növekedés és a munkahelyteremtés útjára, valamint, hogy kezelni tudjuk a nyersanyagokhoz való hozzáférés, a fenntartható mezőgazdaság és az idősödő társadalom kapcsán jelentkező hatalmas kihívásokat. Az európai innovációs partnerségek keretében lebontjuk a merev kategóriákat, felszámoljuk a szűk keresztmetszeteket, erőfeszítéseinket pedig az Unió polgárai és vállalkozásai számára lényeges változást hozó eredmények elérésére összpontosítjuk.”

Az európai innovációs partnerség által megtestesített új koncepciót az Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezése vezette be. Az EIP célja az európai kutatási és innovációs rendszerben rejlő hiányosságok, szűk keresztmetszetek és gátak felszámolása, amelyek a jó elképzelések megvalósítását és piaci bevezetését akadályozzák vagy hátráltatják. Ide tartozik az alacsony beruházási arány, az idejétmúlt szabályozás, a szabványok hiánya és a piacok széttöredezettsége. A partnerségeket minden esetben egy, az érintett szakpolitikai területért vagy területekért felelős európai biztos vagy biztosok által elnökölt, és a tagállamok képviselőit (minisztereit), európai parlamenti képviselőket, iparágvezetőket, kutatókat és más kulcsszereplőket tömörítő irányítócsoport vezeti. Az európai innovációs projektek résztvevői meghatározzák a szűk keresztmetszetek megszüntetéséhez szükséges lépéseket (további technológiai fejlesztések, a piaci keretek javítása, a kereslet ösztönzése), valamint a köz- és magánszféra fellépésének élénkítését szolgáló intézkedéseket hoznak. A projektek nem helyettesítik a finanszírozási programokat vagy szabályozási eljárásokat, de közös platformot biztosítanak az együttműködéshez.

A népesség elöregedése az egyik legkomolyabb kihívás, amellyel Európának jelenleg szembe kell néznie. A 65 éves vagy annál idősebb európai polgárok száma a következő 50 év során várhatóan kétszeresére nő, 87 millióról (2010) 148 millióra (2060).

Jóllehet ez a demográfiai változás különleges kihívást jelent az európai egészségügyi ellátási és szociális rendszerek számára, arra is módot ad, hogy e rendszereket a betegek, az egészségügyi ellátórendszerek, valamint az innovatív ágazat érdekeit szem előtt tartva alakítsuk át.

Az egészségben töltött, aktív időskorra irányuló európai innovációs partnerség létrehozásával ezekre a kihívásokra igyekszünk válaszokat találni. 2011 novemberében stratégiai megvalósítási terv került benyújtásra, amely kiemelt területeket és konkrét fellépéseket határozott meg a hatóságok, a vállalkozások, valamint a civil társadalom számára.

A Bizottság http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/sip_communication.pdf ma kiadott közleményében az egyedi fellépések végrehajtásával kapcsolatban a következő konkrét intézkedéseket határozta meg: az érdekeltek felkérése a szerepvállalásra; innovatív ötletbörze létrehozása; szabályozási és szabványosítási kérdések megoldása. A felsorolt intézkedések eredményeképpen javulni fog az idősödő polgárok életminősége, az idős embereknek is lehetőségük nyílik majd arra, hogy a társadalom aktív tagjai legyenek, valamint csökkenni fog az egészségügyi ellátórendszerekre nehezedő nyomás. A felsorolt célok megvalósulása egyúttal a fenntartható növekedést is elősegíti.

A Bizottság korábbi kötelezettségvállalásainak megfelelően megerősíti, hogy kész támogatni a stratégiai megvalósítási terv végrehajtását, különösen az alábbi intézkedések által:

  • A Bizottság a mai napon első alkalommal felkéri az érdekelteket, hogy kötelezzék el magukat konkrét fellépések megtétele mellett az egészségben töltött, aktív időskor területét érintő innováció terén (ld. itt);

  • 2012 áprilisában innovatív ötletbörzét hoz létre, melynek segítségével az érdekeltek együttműködő partnereket kereshetnek, tapasztalatokat cserélhetnek, valamint közkinccsé tehetik tudományos felismeréseiket;

  • összehangolja az uniós finanszírozási eszközöket (versenyképességi és innovációs program (CIP), hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram, egészségügyi program) és ezek hatékony felhasználására törekszik;

  • továbbá foglalkozik a szabályozási és szabványosítási kérdésekkel például oly módon, hogy támogatja az interoperabilitás vizsgálatára, a minőségi címkék alkalmazására és az e-egészségügy tanúsítására vonatkozó új uniós keret kidolgozását.

John Dalli, egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos hangsúlyozta: „Az egészségben töltött, aktív időskor központi jelentőséggel bír polgáraink számára, meghatározó az egészségügyi ellátórendszerek életképességének szempontjából, ugyanakkor fontos lehetőseket jelent az ipar számára is. A Bizottság elkötelezetten támogatja a 2011. évi partnerség keretében elfogadott prioritási területek gyors megvalósítását. Célunk, hogy az elkövetkező két évben kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni.”

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „Az egészségben töltött, aktív időskorra irányuló európai innovációs partnerség lehetővé teszi azt, hogy javítsuk idős embertársaink egészségi állapotát és életminőségét, valamint biztosítsuk egészségügyi ellátórendszerünk hosszú távú fenntarthatóságát. Felkérjük az érdekelt feleket, hogy járuljanak hozzá erőfeszítéseinkhez, és nyújtsanak támogatást ahhoz, hogy megküzdhessünk a demográfiai változásokkal járó kihívásokkal.”