Információk a „Cégbíróság és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése” kiemelt projektről

A projekt célja a cégbejegyzési és változtatási kérelmek elektronikus feldolgozásának fejlesztése, a törvényi változások végrehajtásához szükséges informatikai-ügyviteli háttér megteremtése, a hiteles adatvagyon szakszerű kezelésének, megőrzésének támogatása. Az OCCR rendszer kiterjesztésre kerül a táblabíróságokra, így másodfokon is az elektronikus ügykezelési folyamat fenntarthatóvá válik. A projekt célja továbbá, hogy megvalósuljon a számviteli beszámolók elektronikus közzététele. Mindkét rendszernél sor kerül egy vezetői információs rendszer kialakítása, megvalósul a kapcsolódás a kormányzati központi alkalmazásokhoz (ügyfélkapu, e-tértivevény és e-fizetés), és a belső pénzügyi és számlázó rendszerhez.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
    A projekt kialakítja a számviteli beszámolók közzététele folyamatának elektronikus megoldását, felhasználóbarát és hatékony megoldásokat alkalmazva a rendszer kialakítása során.

A projekt 3 fő részprojektje:
 • az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer (OCCR) korszerűsítése,
 • a Mérleginformációs Rendszer (MIR) továbbfejlesztése, valamint
 • a két rendszer kormányzati központi alkalmazásokkal (ügyfélkapu, e-tértivevény és e-fizetés) való összekapcsolása.

    A projekt a KIM és az OITH által egyaránt használható vezetői információs rendszert alakít ki az OCCR és a MIR rendszerhez kapcsolódóan, emellett részét képezi az OCCR és a MIR belső pénzügyi és számlázó rendszerének korszerűsítése.

A projekt megvalósítása során sor kerül:
 • Intelligens nyomtatványok és kitöltő szoftverek koncepciójának kidolgozása,
 • A beszámolók teljes körének elektronikus benyújtását, őrzését, tárolását és közzétételének biztosítását lehetővé tevő IT struktúra kialakítása,
 • Cégbírósági szerverpark konszolidációja, mentés és tárolás IT infrastruktúrájának kialakítása,
 • Cégbírósági rendszerek kiterjesztése az ítélőtáblákra,
 • OCCR, Céginfo interaktív portál kifejlesztése és csatlakoztatása a Kormányzati Ügyfélkapuhoz,
 • Céginformációs Call Center létrehozása és összehangolása a kormányzati ügyfélszolgálati központ működésével,
 • Oktatások lebonyolítása,
 • Cégbíróságok és bíróságok IT hálózatának összekapcsolása, az OCCR csatlakozása az elektronikus kézbesítés rendszereihez (e-kézbesítés, e-tértivevény),
 • Csatlakozás az e-fizetési rendszerhez.

    A projekt eredményeként megvalósul az elektronikus cégeljárások jelenlegi működése kapcsán azonosított problémák megoldása, az eljárások gördülékenyebbé tétele; a cégtörvény változásából adódó feladatok megoldása, folyamatmodell kifejlesztése, intelligens nyomtatványok létrehozása; a cégeljárások működésének pontosságának fenntartása, az adatbiztonság növekedése a megnövekedő terhelés ellenére; a számviteli beszámolók beküldésének és közzétételének gyakorlatilag teljes mértékben (95 százalék) elektronikus megoldása; a kötelezettségek monitoringja; a céginformációk elérhetőségének javulása, mind az állampolgárok és cégek, mind az államigazgatás és igazságszolgáltatás egyéb rendszerei/szervei számára.
    A "Cégbíróság és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése" projekt az Elektronikus Kormányzat Operatív Programon keresztül, az Európa Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás folyósításában és felhasználásában - közreműködő szervezetként - a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. vesz részt.
    A projekt teljes költségvetése: 800 379 023 Ft
Kapcsolódó dosszié: EKOP és ÁROP pályázatok