Indítvány egyes törvényi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára

2009. november 29. vasárnap, 03:08 • Infoter.eu
Az indítványozók a Ket (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól), az ETV (2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről) valamint az EKT (2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról) egyes részeivel kapcsolatban megfogalmazott jogi aggályait tartalmazza a mellékelt dokumentum.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása