EU: Nyilvános konzultáció a távközlési hálózatokhoz történő hozzáférésről

Az Európai Bizottság két új nyilvános konzultációt indított a már piacon levő szolgáltatók vezetékes telefonos és szélessávú infrastruktúrájának alternatív szolgáltatói hozzáférésére vonatkozóan. A konzultációk a távközlési szolgáltatások egységes piacának serkentésére irányuló bizottsági erőfeszítések részét képezik azáltal, hogy következetes megközelítést biztosítanak a telefonos és szélessávú hálózatok tagállamonkénti szabályozására vonatkozóan. Az első konzultáció az alternatív szolgáltatók számára az erőfölénnyel rendelkező szolgáltatók infrastruktúrájához és szolgáltatásaihoz biztosított megkülönböztetésmentes hozzáférésre vonatkozik. A második konzultáció azzal foglalkozik, hogy a nemzeti szabályozók miként számítják ki a szolgáltatók által a nagykereskedelmi hozzáférésért fizetendő díjakat (költségalapú ellentételezés) E konzultációk eredményei segíteni fogják a Bizottságot a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó és az árszabályozási rendelkezések következetes, beruházásbarát alkalmazására irányuló ajánlások kidolgozásában.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

Neelie Kroes, a Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke így nyilatkozott: „Minden tagállamban következetes szabályozásnak kell megvalósulnia ahhoz, hogy – a verseny és a beruházások élénkítése érdekében – az EU egész területén egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek a távközlési ágazatban. Ez a piacokat is biztosítani fogja afelől, hogy az üvegszálas hálózatokra fordított kiadások biztonságos és nyereséges beruházások.”

A következetes szabályozás alapvető fontosságú a távközlési szolgáltatók által igényelt kiszámíthatóság és egyértelműség érdekében, különösen ha figyelembe vesszük a szupergyors optikai üvegszálas hálózatok kiépítéséhez szükséges nagyszabású beruházásokat (lásd MEMO/10/424). Ezek az „újgenerációs” hálózatok elengedhetetlenek az európai digitális menetrend által kitűzött azon cél teljesítéséhez, hogy 2020-ra minden európai polgár számára elérhetővé váljon a gyors és szupergyors szélessávú hozzáférés (lásd IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200). A következetes szabályozás a távközlési szolgáltatókat is segíti abban, hogy több tagállamban működjenek. A nagykereskedelmi árképzéssel kapcsolatos konzultáció különösen azt vizsgálja, hogy a hagyományos rézszálas távközlési hálózatok és az üvegszálas hálózatok hozzáférési díjai közötti kapcsolat milyen hatással van az új üvegszálas hálózatokba történő beruházás ösztönzésére.

A Bizottság azért vizsgálja ezt a témakört, mert a nemzeti távközlési szabályozók jelenleg eltérő megközelítéseket alkalmaznak e területek szabályozásához.

A nemzeti távközlési szabályozókra vonatkozó Bizottsági iránymutatás fogja biztosítani, hogy a szolgáltatók számára az EU egész területén hasonló módon legyen lehetőség szélessávú hozzáférési termékek, pl. helyi hurok- vagy „Bitstream”-hozzáférés vásárlására. Ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy egyenlő feltételekkel tudjanak saját versenyképes kiskereskedelmi szolgáltatásokat nyújtani a fogyasztók számára.

Mindkét konzultáció 2011. november 28-ig áll nyitva a távközlési szolgáltatók, fogyasztói szervezetek, nemzeti szabályozók, tagállamok és más érdekelt felek előtt.

Előzmények

Az uniós távközlési szabályozás szerint a nemzeti szabályozók előírhatják a piaci erőfölénnyel rendelkező szolgáltatatók számára a versenytársak saját kiskereskedelmi üzletágaikhoz viszonyított hátrányos megkülönböztetésének tilalmát annak érdekében, hogy ne tudjanak jelentős piaci helyzetükkel visszaélni. Az elmúlt nyolc év során a Bizottság az elektronikus hírközlési keretirányelv (2002/21/EK irányelv) 7. cikke szerinti konzultációs eljárás keretében kiértékelte a nemzeti szabályozók által az erőfölénnyel rendelkező szolgáltatókra vonatkozóan hozott rendelkezéseket (lásd MEMO/10/226). A Bizottság megállapította, hogy a nemzeti szabályozók különböző elképzelésekkel rendelkeznek a „hátrányos megkülönböztetés tilalmának” pontos alkalmazási körével és módjával kapcsolatban, továbbá a felügyeleti és végrehajtási eljárások is eltéréseket mutatnak.

A nemzeti távközlési szabályozók az alternatív szolgáltatók által a távközlési infrastruktúra igénybevételéért fizetendő költségalapú díjak megállapításával kapcsolatban is jelentősen eltérő megközelítéseket alkalmaznak. A végrehajtás még abban az esetben is lényeges eltéréseket mutat, ha a nemzeti távközlési szabályozók ugyanazokra a hozzáférési termékekre ugyanazokat az árképzési módokat alkalmazzák. Ez lényeges eltérésekhez vezet Európa-szerte (pl. a helyi előfizetői hurokhoz való nagykereskedelmi hozzáférési havidíja a litvániai 5,21 eurótól az írországi 12,41 euróig terjed). A Bizottság szerint az alapul szolgáló költségek terén megfigyelhető eltérések önmagukban nem indokolják, hogy ilyen nagy különbségek legyenek az országok között.

Az ebből eredő szétaprózódás nem csak az új technológiákba történő, olyannyira igényelt beruházásokat akadályozza, hanem az egységes európai távközlési piac fejlődését és a páneurópai szolgáltatók kifejlődését is. A Bizottság ezért jelentette be az európai digitális menetrendben, hogy kiemelt kérdésként kezeli a nemzeti szabályozóknak e téren nyújtott iránymutatások elkészítését.

A következő lépések

A 2011. május 25-től hatályba lépett felülvizsgált uniós távközlési szabályok új jogköröket adnak a Bizottság számára a szabályok következetes alkalmazásának biztosításához (lásd MEMO/11/321). Ha a Bizottság úgy véli, hogy a távközlési szabályoknak a nemzeti szabályozók általi alkalmazásában az egységes piac működését akadályozó eltérések állnak fenn, a Bizottság először ajánlást ad ki a BEREC (az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete) véleményének a legmesszebbmenőkig történő figyelembevételével. Az uniós távközlési szabályok szerint a nemzeti szabályozóknak a „legmesszebbmenőkig figyelembe kell venniük” a Bizottság ajánlásait. Az ajánlást elfogadását követő legalább két éves időtartamon belül a Bizottság kötelezően alkalmazandó határozatot fogadhat el a keretszabályozás rendelkezéseinek harmonizált alkalmazásáról, beleértve az erőfölénnyel rendelkező szolgáltatókra kiszabott piaci korrekciós intézkedéseket is.

Amennyiben a konzultációk eredménye alapján a Bizottság úgy dönt, hogy valamelyik félhez ajánlás formájában iránymutatást címez, az elektronikus hírközlésről szóló keretirányelv (2002/21/EK irányelv) 19. cikkével összhangban először a BEREC, majd a hírközlési bizottság – a tagállamok képviselőiből álló tanácsadó bizottság – véleményét kéri ki.

A konzultációs dokumentum az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm