Az EU Bizottság 50 milliárd eurós infrastruktúraalapot javasolt

2012. október 7. vasárnap, 08:56 EU Bizottság • infrastruktúra alap, EU Bizottság, 50 milliárd euró,
Az Európai Bizottság által javasolt, a 2014–2020 közötti új uniós pénzügyi időszakra tervezett Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről rendezett magas szintű brüsszeli konferencián üzletemberek és politikusok is határozott támogatásukról biztosították a kezdeményezést. A tervek szerint akár 50 milliárd eurós hálózatfinanszírozási alap az európai szintű, célzott infrastrukturális beruházások pénzügyi támogatásának legfontosabb eszközévé válhat, és hozzájárulásai révén biztosíthatja az egységes piac zavartalan működését, EU-szerte elősegítheti a fenntartható növekedést, a foglalkoztatást és a versenyképesség növelését.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása

A konferencia alkalmából José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így fogalmazott: „Ambiciózus hálózatfinanszírozási eszközre van szükségünk ahhoz, hogy beruházzunk Európa jövőbeli növekedésébe, és lendületet adjunk a foglalkoztatásnak. A polgárok és a vállalkozások életét túl sokszor nehezíti meg az, hogy az európai infrastrukturális hálózatok hiányosak, nem eléggé hatékonyak, vagy egyszerűen nem is léteznek. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz európai problémára adott európai megoldás, mert a stratégiai infrastruktúrára koncentrál, innovatív, és valódi európai hozzáadott értéket képvisel. Ezt sokan mások is elismerték a mai konferencián, és meggyőződésem, hogy a mai találkozó üzenetét a tagállamok fővárosaiban is meghallják.”

A brüsszeli esemény felszólalói és résztvevői nagyra értékelték az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz innovatív karakterét, és az általa biztosítani hivatott fontos hozzáadott értéket. Ez az eszköz olyan stratégiai infrastruktúra-beruházások megkezdését teszi lehetővé, amelyek elősegítik, hogy az Európa 2020 stratégiával és a nemrégiben elfogadott „növekedési paktummal” összhangban az európai gazdaság versenyképesebbé váljon és lendületesebben növekedjen a globalizált világban.

Connecting Europe Facility - videó (Forrás: http://ec.europa.eu/)

A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy egy ilyen eszköz hiányában – pusztán nemzeti szintű fellépésekre hagyatkozva – számos lényeges közlekedési, energetikai és internetes infrastrukturális beruházás nem valósulhatna meg Európában. Különösen így van ez a jelenlegi válságban, amelynek következtében jelentősen csökkentek az infrastrukturális beruházások céljára rendelkezésre álló banki források. A legtöbb résztvevő arra számít, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz kapcsolódó innovatív pénzügyi eszközök – például projektkötvények –, illetve az eszköz biztosította hosszabb távú elkötelezettség és tervezési biztonság segítségével jelentős magánforrások mozgósíthatók.

Többen rámutattak olyan, már létező, uniós támogatással létrejött infrastrukturális projektekre, amelyek egyértelműen igazolják az uniós szintű infrastrukturális beruházások előnyeit és hozzáadott értékét. Ilyen például a közelmúltban Írország és az Egyesült Királyság között létrehozott villamosenergia-hálózati összeköttetés, vagy a közép- és kelet-európai tagállamokban a fordított irányú gázáramlást lehetővé tevő kompresszorrendszer üzembe helyezése.

Az esemény felszólalói kiemelték, hogy a magas szinten teljesítő, fenntartható és hatékonyan összekapcsolt transzeurópai hálózatok nélkülözhetetlenek az Unió egységes piacának teljes körű működéséhez és egy fenntarthatóbb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság létrehozásához.

Többen hangsúlyozták az EU kohéziós politikája és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egymást kiegészítő jellegét, miközben aláhúzták, hogy a kohéziós politika fontos szerepet játszik az Európai Unió egésze versenyképességének növelésében.

Connecting Europe Facilty (PDF információs anyag)

A résztvevők valamennyien egyetértettek abban, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz egy új gondolkodásmód és partnerség kifejeződése, amely az EU valamennyi tagállamában kedvező hatással lesz a polgárok és a vállalkozások életére, mivel a jobb összeköttetések megkönnyítik a munkavégzést, az utazást, növelik a versenyképességet, az üzleti lehetőségeket és az energiabiztonságot, valamint környezetbarátabbá teszik az európai gazdaságot.

Többen hangot adtak reményüknek, hogy a mai magas szintű konferencia résztvevőinek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz irányában tanúsított határozott támogatása más fontos partnereket és döntéshozókat is mobilizál majd, és kedvezően befolyásolja az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről szóló, 2012. november 22–23-i rendkívüli ülését előkészítő tárgyalásokat.

Előzmények

A Bizottság 2011. június 29-én nyújtotta be javaslatát a többéves pénzügyi keretről, majd ezt követően 2011. október 19-én terjesztette elő az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendelettervezetet. A tervezetről szóló tárgyalások jelenleg folynak a Tanácsban és az Európai Parlamentben.

2012 júniusában az Európai Tanács elfogadta a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumot, amelyben szorgalmazta az egységes piac akadályainak felszámolását, és konkrétan is említi az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz kulcsterületeit alkotó ágazatokat, nevezetesen a közlekedési, az energetikai és az internetes szektort. Az Európai Tanács kísérleti projektkötvények haladéktalan kibocsátásáról is határozott.

Kapcsolódó információk

Sajtóanyag az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről: IP/11/1200

Olvassa el Barroso elnök és a Bizottság további tagjainak nyilatkozatát:

http://ec.europa.eu/bepa/expertise/conferences/index_en.htm

Nézze meg a hálózatfinanszírozási eszközzel foglalkozó videót:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I074497