Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól

2018. február 27. kedd, 08:52
Az ÁROP-1.1.19.-2012-2012-0009 „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban” című pályázat keretein belül készült el a „Zöld Könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól” című akciótervi dokumentum. A dokumentum célja egyrészt a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában meghatározott intézkedések részletesebb kifejtése, az egyes intézkedések céljának, operatív teendőinek, becsült forrásigényének, az intézkedéstől várt eredmények és megvalósításért felelős intézmények megjelölése, másrészt a 2014-2020-as uniós tervezési ciklusban az érintett Operatív Programok (GINOP, VEKOP, EFOP, KEHOP, KÖFOP, IKOP, TOP) keretein belül megvalósításra kerülő intézkedések koncepcionális megalapozása. Az infokommunikációs szektor mind gazdasági, mind társadalmi értelemben jelentős szerepet játszik Magyarországon.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
Az IKT-ipar a magyar GDP mintegy 12%-át adja, az ebben az iparágban foglalkoztatottak száma pedig az OECD országok többségével összevetve is kiemelkedően magas. Az ágazat további lendületes fejlődését fékező tényezők lebontását célzó, jól átgondolt és precízen megvalósított lépések szükségesek ahhoz, hogy Magyarország képes legyen kiaknázni az IKT-szektorban rejlő potenciált, és versenyképes legyen a többi európai országgal szemben. A Zöld Könyv mindezeket figyelembe véve kijelöli a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában foglalt és a 2014-20-as uniós tervezési ciklussal egybeeső időtávra az infokommunikációs területre vonatkozó fejlesztési irányokat, közpolitikai, szabályozási és támogatási teendőket akciótervi szinten, meghatározza a különböző pillérek eszközcsoportjain belül az egyes akciók/intézkedések megvalósításához szükséges operatív teendőket, továbbá számba veszi a szükséges eszközöket/erőforrásokat és kijelöli az egyes intézkedések megvalósításáért felelős szerveket, intézményeket.

http://www.kormany.hu/download/0/c8/30000/Z%C3%B6ldk%C3%B6nyv%20v%C3%A9gleges.pdf