Egyszerű Állam: a vállalkozások adminisztratív terheit csökkentő középtávú kormányzati program

2012. május 31. csütörtök, 15:05
Az Egyszerű Állam Program kijelöli a vállalkozásokat terhelő adminisztrációs költségeket csökkentő kormányzati tevékenységek irányait, megfogalmazza a végrehajtás lépéseit és megteremti annak szervezeti kereteit. Egyrészt konkrét intézkedéseket fogalmaz meg annak érdekében, hogy a vállalkozások bürokratikus kiadásai 503 milliárd forinttal csökkenjenek. Másrészt meghatározza egy olyan rendszer működési elveit és kialakításának feladatait, amelyik megakadályozza a vállalkozói adminisztrációs költségek és kockázatok növekedését.

Twitter megosztás
Cikk nyomtatása
A Program tartalma

A Program a következő 10 területen jelöl ki konkrét tennivalókat, fogalmaz meg középtávú feladatokat és továbblépési irányokat:
  1. Az adózáshoz kapcsolódó adminisztráció egyszerűsítése
  2. A számviteli szabályozás egyszerűsítése
  3. A hatósági tevékenységek adminisztrációs terheinek csökkentése
  4. A fejlesztési célú pályázatokhoz és a közbeszerzésekhez kapcsolódó adminisztráció egyszerűsítése
  5. Egyes ágazatokra vonatkozó szabályozás egyszerűsítése
  6. Az államműködés elektronizálása
  7. Beruházások engedélyezésének gyorsabbá és kiszámíthatóbbá tétele
  8. Foglalkoztatás adminisztrációs költségeinek csökkentése
  9. Vállalkozói jogérvényesítés feltételeinek javítása
  10. Az adminisztratív terhek további folyamatos csökkentését elősegítő, rendszerszintű intézkedések
A Program intézkedéseket fogalmaz meg a párhuzamosságok felszámolására, a hivatalok és eljárásaik elburjánzásának megállítására, a bizalmatlanságra, büntetésre ösztönző intézményi mechanizmusok felszámolására. A túlzott adminisztráció elleni határozott fellépés mellett a Program támogatja a bizalomra épülő állami ügymenet elterjesztését, a vállalkozókra és polgárokra terhelt költségeket figyelmen kívül hagyó szabályozási és intézményi gyakorlat visszaszorítását szolgáló kormányzati kez-deményezéseket.
Kapcsolódó fájl: fájl letöltése (2190.462890625 KB)