Informatika a Társadalomért Konferencia 2015

Felnőtt korába lépett az Infotér Konferencia. A jubileumi ötödik évén túl az esemény kilépett az Anna Grand patinás környezetéből, és megtöltötte a Balaton fővárosát programokkal, élettel és szakmai perspektívákkal.

Az Infotér Konferencia az évek alatt sok tekintetben átalakult. Ezek az apró változások 2015-re beérettek arra, hogy elmondhassuk, az Infotér Konferencia mindenki konferenciája. Szakmai együttműködőként vontuk be a legjelentősebb szervezeteket, intézményeket és meghatározó vállalkozásokat annak tudatában, hogy a témát érintően teljes képet csak így adhatunk. Új műfajokat teremtettünk annak érdekében, hogy inspirációt adjunk a közigazgatási, vállalati és civil szereplőknek. A kibővített Infotér Konferencián mintegy 1500 résztvevő vett részt.

A konferencián kiemelt szerepet kapott a kormányzat új infokommunikációs irányvonala, amelyet az internetről szóló nemzeti konzultáció, az Európai Digitális Egységes Piac és a Digitális Nemzet Fejlesztési Program egysége alkot. Meghatározó tartalmi elem volt az oktatás digitális forradalma, az eHealth és az e-Közigazgatás legújabb fejlesztései. Szó volt ezek mellett a távközlési piac átalakulásáról, a hírközlés újraszabályozásáról, a kormányzati fejlesztéspolitikáról, a magyar startupokról, az infokommunikációs iparágfejlesztésről, a vállalkozásfejlesztésről, valamint a szak- és felnőttképzésről, az ágazatok infokommunikációs stratégiájáról, térinformatikáról, big datáról, felhőrendszerekről és open datáról. Minden témát átölelt természetesen a gazdaság és társadalom teljes digitális transzformációja, a szemléletformálás és motiváció, és minden területen kerestük az állami szerepvállalás lehetőségeit, a kormányzat, a vállalkozások és a civil szektor feladatait.

A konferencián készült videók, prezentációk megtalálhatóak a konferencia honlapján és az egyesület youtube csatornáján:
http://konferencia2015.infoter.euYoutube