Az INSPIRE irányelv félidős értékelése

A nyilvános konzultáció célja, hogy megvizsgálja a közvélemény és valamennyi érdekelt fél álláspontját. Ennek révén lehetővé válik annak értékelése, hogy a 2007/2/EK irányelv (INSPIRE irányelv) szerinti, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra kialakítását célzó, jelenleg folyamatban lévő intézkedések megfelelően szolgálják-e a kitűzött célok elérését. A nyilvános konzultáció eredményei hozzá fognak járulni az INSPIRE politika időközi értékeléséhez, melyet az irányelv alapján annak hatálybalépésétől számított 7 évvel kell elvégezni. Az Európai Parlament és a Tanács 2014-ben tájékoztatást kap a politika értékelésének eredményéről.

Twitter megosztás
Google+ megosztás
Cikk küldése e-mailben
Cikk nyomtatása

Az eredmények alapján emellett korrekciós szakpolitikai intézkedések születhetnek a jelenlegi megközelítések módosítása érdekében, hogy azok – tekintettel a folyamatosan változó körülményekre – továbbra is minél inkább elősegítsék az INSPIRE irányelv eredeti céljainak megvalósítását.

 A konzultáció során egy kérdőív segítségével gyűjtik össze a lehető legtöbb érdekelt fél, többek között a kormányok, a közszférában tevékenykedő adatszolgáltatók és -felhasználók, a kereskedelmi és nem kereskedelmi felhasználók és más felek véleményét az INSPIRE irányelvről.